Projecten

Als kwaliteit telt

Om u een beeld te geven van de werkzaamheden die wij verrichten, tonen wij hieronder enkele voorbeelden van de door ons uitgevoerde projecten.

 

Maasvlakte II  |2008 – heden

Sinds 1 september 2008 is de aanleg van Maasvlakte 2  in ontwikkeling.  Maasvlakte 2 is de westwaartse uitbreiding van het Rotterdamse havengebied in zee. Een totale oppervlakte van 2.000 hectare ontstaat door zand op te spuiten voor de kust. Het zand is voor een groot deel afkomstig van zandwingebieden in de Noordzee. Het overige zand komt vrij bij het doorsteken van de Yangtzehaven die Maasvlakte 2 straks via de bestaande Maasvlakte toegankelijk maakt. Gebr. van Andel zijn betrokken bij diverse werkzaamheden, het gaat voornamelijk om multidisciplinaire projecten met betrekking tot de infrastructuur.

Foto’s 2013

Dijk doorbraak 2e Maasvlakte 2012. Bron: AD.

Foto’s 2008 – 2012

 

Dordrecht  |2012

Schepen lossen in Dordrecht.

 

Waspik  |2011

Deze polder wordt al jaren gereedgemaakt als overloopgebied van de Bergsche Maas. Van de zeventien boeren die er de afgelopen jaren moesten vertrekken, zijn er inmiddels vijf teruggekeerd. Hun bedrijven staan op terpen. Het Waterschap verwacht dat het hele project van de Overdiepse Polder in 2015 zal zijn afgerond. Dan gaat ook de waterkering naar de Bergsche Maas voorgoed open. Geschat wordt dat de polder eens in de 25 jaar zal worden gebruikt bij hoge waterstanden.

Schepen met thermisch zand zijn gelost en de Overdiepse polder ingereden.

In 2011 zijn er luchtfoto’s van het werk in Waspik gemaakt.

 

Woerden  |2010

 

Dordrecht  |2010

 

Wageningen  |2009

 

LNG Gate Terminal  |2009

Op de Maasvlakte in Rotterdam heeft Gate terminal de eerste Nederlandse LNG-importterminal gebouwd.
LNG staat voor: Liquefied Natural Gas.

Gebr. van Andel hebben hier schepen geladen, zoals te zien is op de foto’s.

 

Barendrecht A15 |2009

 

Wageningen & Zetten  |2008 – 2009

 

Bergen op Zoom  |2008

 

Papegaaienbek  |2008

De Papegaaienbek is de noordoever van de Maasvlakte en ligt dus aan de zuidkant van de Waterweg.
Gebr. van Andel heeft hier zandschepen geladen. Voor de komst van Maasvlakte II moet de Papegaaienbek wijken.
Het geladen zand zal gelost zal worden in de Merwehaven.

 

Klik hier voor een YouTube filmpje.

 

Tiengemeten   |2007

In 1994 is het eiland Tiengemeten door de provincie officieel aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Het was vanouds een landbouwgebied waar tot voor kort 7 boerderijen gevestigd waren. De laatste boer heeft begin 2006 het eiland verlaten.
Vanaf 1997 is gestart met het omzetten van de 700 hectare akkerbouwgrond naar natuurgebied. Daarmee werd Tiengemeten het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland.

Gebr. van Andel heeft meegewerkt om de infrastructuur te veranderen. Er is aan de zuidkant een gat in de dijk gegraven; een groot deel van het eiland staat nu dagelijks onder invloed van de rivier. Landschapselementen – zoals een oude vluchtheuvel, de oorspronkelijke bedijking rond het oudste poldertje en resten van een eendenkooi – werden hersteld.  En dwars over het eiland werd een kreek gegraven. De grond die hierbij vrij is gekomen werd gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen en kades.

In 2007 zijn de laatste inrichtingswerkzaamheden afgerond.

 

Maasvlakte  |2006

 

Zonzeel  |2002

De voorbereidingen voor knooppunt Zonzeel. ‘Zon-Zeel-Strand’
Deze klus is alweer een poos geleden, maar wel leuk om te delen.

 

Foto’s uit de oude doos

Het is al een enige tijd geleden dat deze machines op de werken te vinden waren. Daarom vinden wij het leuk om deze te delen.

 1. Project #1

  Dit is de beschrijving van de demo Project 1 om invulling te geven aan de lay-out van deze prachtige website.

  Bekijk project
 2. Project #2

  Dit is de beschrijving van de demo Project 2 om invulling te geven aan de lay-out van deze prachtige website.

  Bekijk project
 3. Project #3

  Dit is de beschrijving van de demo Project 3 om invulling te geven aan de lay-out van deze prachtige website.

  Bekijk project
 4. Project #4

  Dit is de beschrijving van de demo Project 4 om invulling te geven aan de lay-out van deze prachtige website.

  Bekijk project