Dijkversterking Hansweert | Answest

Ruim 25 jaar ervaring in de GWW

Dijkversterking Hansweert | Answest

 

Eind 2023 haakt Gebr. van Andel aan bij het al lopende project; de dijkversterking in Hansweert, om te ondersteunen bij de GWW werkzaamheden. Een flink project dat eind 2021 gestart is, de realisatie fase wordt in 2027 uitgevoerd. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met projectorganisatie Waterveiligheid (POW), Waterschap Scheldestromen, Van Oord en de KWS. De aannemerscombinatie Answest.

De Nederlandse dijken
De dijk in Hansweert moet worden versterkt om te voldoen aan de eisen van de Waterwet uit 2017. Door klimaatverandering, een alsmaar stijgende zeespiegel en een dalende bodem moeten dijken hoog en sterk zijn om al het water tegen te kunnen houden. De Nederlandse dijken moeten aan een veiligheidsnorm voldoen.

Voldoen ze niet? Dan worden ze versterkt. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken het Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project wordt dan ook via het Hoogwaterbeschermingsprogramma gefinancieerd.

Een complex project
De Zeeuwse dijken en duinen bij Hansweert zijn tijdens een periodieke toetsing als onvoldoende veilig getoetst, daarom worden deze dijken nu versterkt. De te versterken dijk heeft een lengte van 5,2 kilometer en loopt van het sluizencomplex Hanweert tot en met de Kapellebank. Met de Westerschelde aan de ene kant, en de dorpskern van Hansweert aan de andere kant is er weinig ruimte om de dijk te verbreden. Dat maakt het een complexe klus.

Meer lezen over dit lopende project? Dan verwijzen wij je graag door naar deze pagina over Dijkversterking Hansweert.

Het project in beeld:

De drone (lucht) foto’s zijn ter beschikking gesteld door de uitvoering van Answest, hier liggen dan ook de rechten van deze foto’s.